Mgr. Šimon JIRKA
advokát
ev.č. ČAK 11932
Slovanská 928/104
326 00 Plzeň
tel./fax: +420 377 222 777
tel.: +420 777 000 710

Správní právo

  • právní zastoupení v řízení před katastrálním úřadem podle katastrálního zákona a podle správního řádu
  • právní zastoupení v přestupkovém řízení podle zákona o přestupcích a podle správního řádu
  • právní zastoupení ve stavebním řízení podle stavebního zákona a podle správního řádu
  • právní zastoupení v řízení před živnostenským úřadem podle živnostenského zákona a podle správního řádu
  • právní zastoupení v daňovém řízení podle zákona o správě daní a poplatků
  • sepis veškerých žalob podle soudního řádu správního


© 2009-2014 aksimonjirka.cz | webdesign: janplacek.cz