Mgr. Šimon JIRKA
advokát
ev.č. ČAK 11932
Slovanská 928/104
326 00 Plzeň
tel./fax: +420 377 222 777
tel.: +420 777 000 710

Rodinné právo

 • sepis návrhů na určení poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu manželství nebo pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství
 • sepis návrhů na rozvod manželství
 • sepis návrhů na určení výživného nezletilých dětí
 • sepis návrhů na zvýšení nebo snížení výživného nezletilých dětí
 • sepis návrhů na určení výživného nerozvedené manželky nebo nerozvedeného manžela
 • sepis návrhů na určení výživného rozvedené manželky nebo rozvedeného manžela
 • sepis návrhů na určení výživného neprovdané matky nezletilého dítěte
 • sepis návrhů na úpravu styku nezletilého dítěte s rodičem
 • sepis návrhů na popření otcovství narozeného dítěte matkou vůči manželovi
 • sepis návrhů na určení otcovství narozeného dítěte
 • sepis návrhů na schválení právního úkonu soudem, který je činěn za osobu nezletilou či nesvéprávnou


© 2009-2014 aksimonjirka.cz | webdesign: janplacek.cz